„Childrem see, children do.“

S deťmi, čí bez, na tejto hodine ste vítaní, ak vám detský smiech nevadí. Hodina je vhodná pre začiatočníkov aj pokročilých, no špeciálne vytvorená pre mamičky, ktoré chcú či potrebujú prísť na prax so svojimi ratolesťami. Môžete si zacvičiť či naučiť sa ashtangovú zostavu, prípadne vám upravíme prax podľa vašich aktuálnych potrieb.

Hodina je skelý čas, ako spojiť jógu s hraním, prípadne môžete využiť čas, keď vaše dieťa spinká. Joga je skvelým spôsob ako nabrať energiu, vyhnúť sa bolestiam chrbta, na ktoré sa sťažuje väčšina mamičiek. Okrem toho si môžete tiež budovať láskyplné puto s vašími najmenšími.

Benefity:

  • Vhodná pre všetky mamičky
  • Budovanie si vlastnej jógovej praxe a jej upravenie po pôrode podľa potrieb
  • Individuálny prístup učiteľa (max 5 cvičiacich ľudí na hodine)
  • Pomoc pri bolestiach chrbta, na ktoré sa sťažuje veľa mamičiek