Rodné mesto:  Nitra

Moja jogová cesta začala:

Ashtanga yoga: 

Keď práve neučím: 

Moja mantra:  

Na hodine dávam dôraz na:

Mýty:

Výrok:

Vzdelanie:

 Rezervujte si hodinu